Navigatie

Verbanden

Pic

Jaarclubs

Horizontale verbanden

Tijdens de eerste maanden van het lidmaatschap, de eerstejaarsperiode, worden er onder de begeleiding van de eerstejaarscommissie jaarclubs gevormd door de eerstejaars leden. Binnen Unitas worden jaarclubs gezien als het belangrijkste verband. Een jaarclub is een groep vrienden van hetzelfde geslacht uit jouw lichting, waarmee je samen eet op woensdagavond en vervolgens samen naar de kroeg gaat. Alle jaarclubs dragen een eigen naam en hebben eigen kleuren. Aan het begin van het bestaan van je jaarclub biedt je een jaarclub-schild aan, dat vervolgens een mooi plekje aan de wand van de middenbar zal krijgen. Het is gebruikelijk dat jaarclubs nog lang na hun tijd bij Unitas hecht blijven en veel tijd met elkaar doorbrengen, samen op vakantie gaan en bijvoorbeeld 21-diners organiseren.

Pic

Disputen

Verticale verbanden

Naast jaarclubs kent Unitas ook disputen. Een dispuut bestaat uit leden uit meerdere jaren en is daarmee een zogeheten verticaal verband. Unitas kent drie damesdisputen en twee herendisputen. Doordat disputen bestaan uit zowel leden die nog studeren als leden die al aan het werk zijn en soms de stad Groningen hebben verlaten, ontstaat er een interessante groep van mensen waarvan je veel kunt leren en goede verhalen mee kunt delen. Alle disputen van Unitas hebben een eigen typerend karakter en hun eigen studentikoze mores en tradities. Disputen vieren één keer per jaar op zaterdag hun Dies, de verjaardag, waarbij doorgaans groots aangepakte feesten georganiseerd worden.

Pic

Commissies

Gemixte verbanden

Unitas kent vele commissies die allen een belangrijk onderdeel van de vereniging op zich nemen. De ene commissie organiseert het gala of activiteiten gedurende het jaar, de ander maakt de jaarlijkse almanak of organiseert de Dies van de vereniging; een week waarin de verjaardag gevierd wordt. Ook hebben we een band waarin je je muzikale creativiteit kwijt kan en is er een spelletjesgenootschap. Al vanaf je eerste jaar mag je deelnemen in één of meerdere commissies, bij Unitas is gelijkwaardigheid namelijk erg belangrijk. Dit betekent dat je al vanaf het begin van je lidmaatschap volop de mogelijkheid hebt om je te ontwikkelen op sociaal, creatief en organisatorisch vlak. De meeste commissies bij Unitas zijn erg hecht en resulteren vaak in vriendschappen die nog jaren voort zullen duren.