Over Unitas

Wat is Unitas?

Unitas Studiosorum Groningana is een traditionele en studentikoze studentenvereniging in Groningen, waar gelijkwaardigheid hoog in het vaandel staat. Als je lid wordt bij Unitas, maak je de keuze voor de mooist mogelijke toevoeging aan jouw studententijd. Je kiest ervoor om goed te feesten, maar ook om serieus te studeren. Je kiest ervoor vrienden te maken voor het leven, dingen te ondernemen naast je studie en jezelf te ontplooien.
De kernwaardes

Wat Unitas onderscheidt van andere studentenverenigingen is de combinatie van gelijkwaardigheid, het handhaven van traditionele mores en tradities en de kleinschaligheid.

Mutando Conservamus De lijfspreuk van Unitas is Mutando Conservamus. Letterlijk betekent dit: door te veranderen behouden wij. De lijfspreuk is typerend voor hoe wij omgaan met veranderingen binnen de vereniging maar het belangrijk vinden dat de waardes van Unitas voort blijven bestaan.

Eenheid Onze naam zegt het al. Unitas (eenheid in het Latijn) is met 250 leden een relatief kleine, maar hechte vereniging. Dit heeft als voordeel dat je de andere leden al snel in je het eerste jaar leert kennen, en dat mensen jou ook snel kunnen leren kennen. Je wordt hierdoor snel opgenomen binnen de vereniging.

Gelijkwaardigheid Ondanks het feit dat we een traditionele vereniging zijn, is onze introductietijd geen ontgroening en hebben alle leden dezelfde rechten en plichten. Zo mag je in je eerste jaar meteen deelnemen in verschillende commissies en genootschappen en ben je als volwaardig lid aanwezig op onze Sociëteit.

Betaalbaarheid Wij vinden dat elke student de mogelijkheid moet hebben zich bij een studentenvereniging aan te sluiten en volop te genieten van zijn of haar studententijd. Om ervoor te zorgen dat ook de studenten die het minder breed hebben lid kunnen worden, heeft Unitas een lage financiële drempel. Er wordt naar gestreefd om activiteiten zoveel mogelijk betaalbaar te houden en de contributie is slechts 60 euro per halfjaar. Daarnaast betaal je voor een biertje op de Sociëteit 1 euro, wat vaak een hoop scheelt aan het eind van de maand! Dit levert je een studententijd op om nooit te vergeten, maar daarnaast nog veel meer: je leert combineren en verder kijken dan jouw studie alleen.